0

Публічний договір

Договір публічної оферти ПП "Шелси"

Загальні положення

Цей договір є публічною пропозицією (офертою) ПП "Шелси" (далі - Продавець) по продажу Товарів (надалі - Товар) необмеженому колу фізичних осіб, через інтернет ресурс та розроблений відповідно до вимог Цивільного кодексу України, Законів України «Про захист прав споживачів», «Про рекламу», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про телекомунікації», «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Про захист персональних даних», Правил міжнародних платіжних систем VISA International та MasterCardInternational, та інших нормативно-правових актів України.

Згідно зі ст. 642 Цивільного Кодексу України моментом повного і беззаперечного прийняття Покупцем пропозиції Продавця укласти Договір оферти (акцептом оферти) вважається факт використання Продавцем сайту https://shelsy-shop.com.ua/ будь-яким чином, зокрема, але не обмежуючись – реєстрації замовлення Покупцем на Інтернет-сайті Продавця.

Укладаючи Договір, Покупець підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений та згоден із його умовами, а також у разі, якщо Покупець є фізичною особою, дає дозвіл на обробку своїх персональних даних із метою можливості виконання умов цього Договору. Дозвіл на обробку персональних даних діє безстроково.

Дана публічна оферта є обов'язковою для виконання сторонами. У разі Вашої незгоди з умовами даної публічної оферти, Ви повинні утриматися від використання сайту https://shelsy-shop.com.ua/.

Визначення і Терміни:

1. Сайт Shelsy, що має адресу в мережі Інтернет https://shelsy-shop.com.ua/, за допомогою якого Покупець має можливість здійснити покупку бажаного товару.

2. Користувач - фізична особа, яка досягла 18 - річного віку, що володіє повною дієздатністю, або юридична особа, що використовує цей сайт, яка погодилася з умовами Публічної оферти і виконала всі її умови описані нижче.

3. Покупець - Користувач, який здійснив покупку на сайті https://shelsy-shop.com.ua/

4. Адміністратор сайту – компанія/особа, що управляє сайтом https://shelsy-shop.com.ua/, ПП "Шелси" (адреса місцезнаходження: АДРЕСА)

5. Договір - дана публічна оферта, включаючи всі її умови.

6. Продавець - юридична особа або фізична особа-підприємець, яка розміщує на Сайті інформацію про товари. Найменування Продавця вказується в документах на передачу товару Покупцеві (акт прийому-передачі, видаткова накладна, товарний чек, фіскальний чек і т.п., що підтверджують факт передачі товару Покупцеві).

7. Товар – товари, інформація про які розміщена на Сайті.

8. Замовлення - звернення особи через Сайт та/або за допомогою телефонного зв’язку до Продавця з проханням здійснити реалізацію товару, а також сукупність товарів, зазначених у замовленні Користувача.

9. Платник - особа, яка здійснює оплату замовлення Користувача.

10. Одержувач - особа, зазначена Платником в формі Замовлення в якості особи і уповноважена Платником отримати товар. Якщо інше не зазначено в формі Замовлення, Одержувачем є Платник.

11. Пропозиція - відомості про товар, розміщені Продавцем на Сайті, які включають в себе інформацію про товар, його ціну, способи оплати та доставки, інформацію про знижки та акційні пропозиції на товар, а також інші умови придбання товару. Умови Пропозицій, розміщених на Сайті, встановлюються Продавцем. Пропозиція є інформацією про можливі умови покупки товару.

12. Сторони - Продавець, Покупець, Користувач.

13. Перевізник – особа, що здійснює доставку Товару.

1. Предмет і умови Договору

1.1. Ця Угода регулює порядок доступу Користувача до інформації, що розміщується на Сайті, порядок використання Сайту, а також можливість передачі товарів Користувачеві.

1.2. Ця Угода є публічною офертою. Використовуючи матеріали та інструменти Сайту, Користувач беззастережно і безумовно приймає (акцептує) умови  Договору. Користувач зобов'язаний повністю ознайомитися з умовами Договору до здійснення Замовлення на Сайті. Реєстрація Користувача на Сайті або оформлення Замовлення означає повне і беззастережне прийняття Договору (у відповідності зі статтями 641, 642 Цивільного Кодексу України).

1.3. Інформація про товар відображається на сайті https://shelsy-shop.com.ua/ і є динамічною. Це означає, що інформація може бути оновлена, змінена і доповнена Адміністратором Сайту в будь-який момент без попереднього повідомлення Користувача. Будь-яка інформація про товар Продавця, умови акції, ціни товару, і будь-які інші правила надання послуг Продавцем відображаються на сайті https://shelsy-shop.com.ua/. Адміністратор Сайту має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови Договору. Зміни вступають в силу з моменту розміщення нової версії Договору на сайті https://shelsy-shop.com.ua/.

1.4. Цей Договір може бути укладений право- і дієздатним Користувачем, з урахуванням особливостей, передбачених главами 4 та 7 Цивільного Кодексу України. Приймаючи умови Договору, Ви підтверджуєте свою право- і дієздатність, приймаєте на себе зобов'язання, що виникають в результаті використання сайту https://shelsy-shop.com.ua/ і укладення Договору.

1.5. Користувач після ознайомлення з розміщеною на сайті пропозицією має право зробити оферту Продавцю шляхом заповнення форми Замовлення та/або здійснити замовлення телефонним зв’язком за номером, вказаним на Сайті. Заповнення форми Замовлення вважається офертою Користувача Продавцю на придбання Користувачем товару на умовах, зазначених у відповідній Пропозиції.

1.6. Оферта вважається прийнятою Продавцем, якщо Продавець здійснив дії, які свідчать про прийняття оферти Користувача, а саме: фактично відвантажив товар відповідно до умов, передбачених офертою Користувача, надав рахунок на оплату замовлених товарів.

1.7. Продавець має право запропонувати реалізувати товар на інших умовах після отримання оферти Користувача. В такому випадку ця пропозиція вважається зустрічною офертою і має бути прийнято Користувачем. Прийняттям зустрічної оферти вважається фактичне отримання Користувачем та/або Одержувачем товару на умовах, передбачених зустрічною офертою. Продавець має право відкликати зустрічну оферту до моменту отримання товару Покупцем.

1.8. Узгодженням всіх істотних умов Сторонами є оплата Покупцем, фактичне отримання товару Покупцем, а також відвантаження товару Продавцем.

1.9. Сторони погоджуються, що надсилання Продавцем будь-яких повідомлень про наявність товару, прийняття замовлення, терміни доставки товару, його ціну, умови і форму оплати, статус та/або зміни статусу Замовлення і т.п., відправлених Продавцем або Адміністратором сайту за допомогою електронної пошти, sms- повідомлень, за допомогою телефону, є виключно повідомленням Покупця про отримання оферти Продавцем і не може свідчити про її акцептування Продавцем.

1.10. З порядком доставки Товару можна ознайомитися на сайті https://shelsy-shop.com.ua/, в карточці товарув розділі «Доставка».

1.11. Моментом отримання товару Одержувачем є підписання Одержувачем документа, що підтверджує факт прийняття замовленого Покупцем товару (товарно-транспортна накладна, акт прийому-передачі, декларація на пересилку, товарно-транспортна накладна і т.д.) або фактичне отримання Одержувачем Товару і вчинення ним дій, що свідчать про прийняття товару. При отриманні товару Одержувач зобов'язується перевірити товар на наявність пошкоджень, а також наявність комплекту необхідних документів (товарний чек, гарантійний талон, акт прийому-передачі) і в разі проблем на місці пред'явити претензії службі доставки. Продавець не несе відповідальність за дії компанії перевізника.

1.12. При прийнятті (акцептування) оферти Продавця Покупець надає згоду на отримання інформації про товар за допомогою телефонного зв'язку або через мережу Інтернет. Проставлений підпис на документах, що підтверджують прийняття товару та/або фактичне прийняття товару, означає, що Одержувач отримав всі необхідні відомості (інформацію) про товар до моменту його прийняття.

2. Відповідальність сторін

2.1. Будучи Користувачем сайту або Покупцем, Ви гарантуєте, що не будете здійснювати будь-яких дій, що порушують законодавство України, норми міжнародного права, і не здійснюєте дії, які можуть порушити нормальне функціонування Сайту.

2.2. Коментарі та інші записи Користувача та/або Покупця на Сайті не повинні суперечити вимогам законодавства України та загальноприйнятим нормам моралі.

2.3. Відповідальність за грошові перекази, які здійснюють платники, повністю лежать на банках і платіжних системах, послугами яких вирішує скористатися Користувач або Покупець. Продавець не бере на себе відповідальність за дії процесингового центру.

2.4. Адміністратор сайту та Продавець не несе відповідальність за працездатність обладнання, на якому розміщений сайт, доступність Сайту, роботу каналів передачі даних та інші технічні засоби для здійснення доступу до Сайту.

2.5. Продавець не несе відповідальність за дії Перевізника, в тому числі за терміни перевезення компанією перевізником, а також за збереження доставки.

2.6. Користувач та Покупець несе відповідальність за достовірність даних, зазначених у формі Замовлення. У разі, якщо некоректне, неточне і/або неправильне зазначення даних в Замовленні призвело до додаткових витрат Продавця, пов'язаних з доставкою товару по невірній адресі або видачу товару невірному одержувачу, всі пов'язані з цим збитки та витрати покладаються на Покупця. Продавець має право утримувати суму таких збитків або витрат з сум, сплачених платником в якості оплати за товар. Покупець (або платник) зобов'язаний надати про себе всю необхідну інформацію для здійснення електронної угоди.

3. Персональні дані

3.1. Адміністратор сайту має право на обробку персональних даних Користувача, Покупця або платника, та іншої інформації, якщо така стане йому відома.

3.2. Адміністратор сайту зобов’язується не передавати будь-яку інформацію, що стала йому відома під час користування сайтом клієнтами – третім особам, крім випадків передбачених законодавством України.

3.3. Користувач, Покупець або платник укладенням Договору підтверджує надання згоди Адміністратору сайту на передачу персональних даних та іншої інформації згідно з умовами цього Договору та не вимагатиме здійснення повідомлень про передачу Персональних даних третім особам відповідно до норм ст.21 Закону України «Про захист персональних даних», а також дає свою згоду на передачу (поширення) його персональних даних перевізникам, транспортно-експедиторським і кур'єрським організаціям з метою організації доставки товарів за замовленням.

3.4. Строк зберігання Персональних даних становить 3 роки з дати укладання цього договору, після чого персональні данні можуть бути знищені без передачі будь-яким третім особам.

3.5. Адміністратор сайту може використовувати отриману контактну інформацію (поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону) зазначену Користувачем, Покупцем або платником під час користування сайтом. Адміністратор сайту зобов’язується не продавати та не передавати вказану інформацію якій-небудь третій стороні чи особі, крім осіб, що є його працівниками, та в обов’язки яких входить робота з персональними даними клієнтів.

4. Порядок повернення товару

4.1. Покупець має право відмовитися від отриманого товару неналежної якості протягом чотирнадцяти днів, рахуючи з дня отримання товару, за умови збереження товарного чеку, упаковки, товарного вигляду і споживчих якостей товару, інших документів на Товар, крім випадків за яких Товар обміну (поверненню) не підлягає відповідно Постанови Кабінету Міністрів України від 19.03.94 № 172 «Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів».

4.2. У разі відмови Покупця від посилки, відправлення повертається Продавцю. Оплата зворотного пересилання посилки оплачується Покупцем. Якщо здійснено передоплату, то Покупцю повертається сума за вирахуванням вартості пересилання в обидві сторони.

5. Права та обов'язки сторін

5.1. Покупець зобов'язаний:

а) ознайомитись з інформацією про Товар, яка розміщена на сайті;

б) самостійно оформити Замовлення;

в) своєчасно оплатити та отримати Замовлення у Перевізника на умовах Договору;

г) при отриманні товару у перевізника впевнитися у його цілісності та комплектності шляхом огляду вмісту упаковки. У випадку виявлення пошкоджень та неповної комплектації – зафіксувати їх в акті, який разом із Покупцем повинен підписати працівник перевізника.

5.2. Покупець має право вимагати дотримання умов Договору

5.3. Продавець зобов’язаний:

а) дотримувати умов Договору;

б) передати Покупцю товар у відповідності з обраним зразком за "Каталогом", оформленим Замовленням та умовами Договору;

в) Продавець або Адміністратор сайту не несуть відповідальності, не виступають в якості відповідача у суді і не відшкодовують збитки, що виникли у Покупця через дію чи бездіяльність третіх осіб.

5.4. Продавець має право:

а) в односторонньому порядку призупинити виконання Договору у випадку порушення Покупцем його умов.

6.Порядок прийому та заміни товару неналежної якості

6.1. При отриманні Товару на складі перевізника, від кур’єра або Продавця, Покупець зобов’язаний перевірити зовнішню цілісність упаковки, після чого відкрити її та безпосередньо пересвідчитися у належному зовнішньому стані Товару (відсутності механічних пошкоджень) та повноті його комплектності.

6.2. У випадку наявності хоча б одного з перелічених недоліків, Покупець зобов’язаний зафіксувати його у складеному акті довільної форми. Акт повинен бути підписаний Покупцем та працівником перевізника або Продавця. При можливості недоліки повинні бути зафіксовані засобами фото- або відеозйомки. Протягом 1 (одного) дня Покупець зобов’язаний повідомити Продавця про виявлені недоліки та домовитися про заміну Товару, оформивши при цьому рекламаційну форму на повернення Товару.

6.3. Сторони погодили, що у випадку недотримання обов’язкових вимог вказаної процедури, визнається отримання Покупцем Товару у належному стані – без будь-яких механічних пошкоджень та у повній комплектності.

6.4. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару (або Продавця) підтвердивши документами, або фальсифікації товару, підтвердженої висновком акредитованої Експертної Установи, Покупець, в порядку та у строки встановлені законодавством і на підставі обов'язкових для сторін умов Договору, має право за своїм вибором вимагати від Продавця:

6.4.1. розірвання Договору та повернення сплаченої за Товар грошової суми;

6.4.2. заміни товару на такий же Товар або на аналогічний, з числа наявних у Продавця.

6.5. У випадках заміни неякісного Товару оплата послуг перевізника здійснюється коштом Продавця.

6.6. У будь-якому випадку повернення Товару повинно відбуватися в оригінальній упаковці, в якій надійшов Товар, із збереженням товарного вигляду і споживчих якостей товару, разом із документами.

7. Інші умови

7.1. Покупець має право призначити одержувачем товару третю особу. В цьому випадку одержувач зобов’язаний вказати в формі Замовлення дані, необхідні для ідентифікації отримувача і доставки йому товару. На відносини сторін, в такому випадку, поширюються положення ст. 636 Цивільного Кодексу України.

7.2. Усі можливі суперечки і протиріччя, що виникають між Сторонами в рамках цієї Угоди, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України виключно за місцем реєстрації Продавця. Визнання судом будь-якого положення цієї Угоди недійсним не скасовує дію Договору в решті частини.

7.3. Користувач, Покупець або платник погоджується з тим, що після проходження процедури реєстрації на Сайті, Адміністратор сайту та/або Продавець буде направляти на його електронну адресу листи і/або повідомлення, в тому числі, рекламного характеру. Разом з цим, Адміністратор сайту та/або Продавець зобов’язується не передавати електронну адресу, а також будь-які інші відомості про Користувачів третім особам. Користувач має право відмовитися від такої розсилки самостійно.

7.4. Вказуючи номер мобільного телефону в замовленні, Користувач, Покупець або платник автоматично погоджується отримувати SMS-повідомлення від Сайту, в тому числі рекламного характеру. При виникненні наміру зупинити розсилку такого роду необхідно звернутися в технічну підтримку сайту.